Jak pozbyć się problemu z kłopotliwym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Niejednokrotnie wierzycielami są też osoby prywatne, jakie udzielają pomocy finansowej z odpowiednim zabezpieczeniem. Którym? Przeważnie są to różnorodnego rodzaju weksle. To właśnie na tych zaświadczeniach warto się skupić sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia figura, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych ma prawo emitować własne weksle. To właśnie z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury vat;

•             zabezpieczenie pożyczki lub ewentualnie umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub też państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych lub także od osób fizycznych jest wspaniałą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wówczas specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą kwotę stając się jednocześnie nowym wierzycielem dłużnika.

Istnieją także weksle in blanco

Jest to dość specyficzny typ weksla, który definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odszukać wolno skup weksli in blanco posiadają wybitnie precyzyjne wymagania wobec potencjalnych klientów. Wielokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie odpowiadają na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli firm skupujących weksle ich kontrahentami z reguły są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To właśnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat połączonych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *